Artykulator

Naśladuje przestrzenne ruchy żuchwy

Artykulator jest podstawowym narzędziem pracy w każdym laboratorium protetycznym. Pozwala precyzyjnie wykonać odbudowy (uzupełnienia stałe i ruchome) z jednoczesną kontrolą zarejestrowanego zwarcia. Artykulator 3.0 symuluje naturalne ruchy w stawie.

Artykulator ma możliwość nastawienia drogi stawowej w zakresie 0-60 stopni. Współpracuje z łukiem twarzowym statycznym i dynamicznym.

Artykulator CA 3.0 jest prosty w obsłudze i ma lekką obudowę. umożliwia osiągnięcie jak najlepszych wyników. na podstawie zebranych doświadczeń powstał split-cast, który pozwala na bezpośrednie montowanie modeli za pomocą magnesu bez użycia śrub. split-cast umożliwia szybkie wypinanie zamontowanych modeli.

Możliwa jest współpraca artykulatora z łukami twarzowymi różnych producentów, dzięki adapterom.

Artykulator

Dane techniczne

 • Wysokość: 150 mm
 • Szerokość: 145 mm
 • Waga: 690 g
 • Wysokość obudowy wewnętrznej: 105 mm ze split-castem
 • Głębokość: 160 mm
 • Trójkąt bonwilla: 110 mm
 • Kąt balkwilla: 20°
 • Ruch retruzyjny: 1,5 mm
 • Natychmiastowe przesunięcie boczne: 0-2,5 mm
 • Nachylenie drogi stawowej 0-60°
 • Talerzyk sieczny: 15°
 • Materiał: aluminium